Business

Ce face un topograf mai exact?

Care sunt responsabilitatile pe care le are o persoana autorizata de OCPI / ANCPI pe care o contractati pentru o un studiu topografic sau o lucrare de dezmembrare, cadastru sau intabulare? Atunci cand angajati o persoana autorizata in domeniu, in sarcinile acesteia intra urmatoarele activitati:

  • analiza actelor de proprietate, si solicitarea, dupa caz, a altor documente sau acte justificative, relevante si necesare pentru desfasurarea lucrarii
  • asigurarea faptului ca persoana este suficient de pregatita profesional si ca are atat capacitatea cat si experienta necesara pentru a desfasura activitatea contractata
  • ┬árefuzarea lucrarii, in cazul in care, in urma evaluarii preliminare, constata ca nu se poare realiza conform termenilor agreati, sau in cazul in care persoanei i se solicita nerespectarea legislatiei sau regulamentelor relevante in domeniu
  • efectuarea masuratorilor bunului imobil ce se va intabula sau dezmembra; neefectuarea masuratorilor poate rezulta, confom regulamentelor si legislatiei relevante, in suspendarea dreptului de elaborare documentatii, pentru o perioada de pana la trei luni. In plus, acumularea a doua suspendari pe parcursul unui an duce la propunerea anularii autorizatiei expertului.
  • intocmirea documentelor specifice activitatii cadastrale, in conformitate cu normele si legislatia in vigoare;
  • depunerea si urmarirea proiectului, pana la avizare si predare catre beneficiar
  • explicarea naturii oricaror obstacole pot aparea pe parcurs, si asistarea in rezolvarea problemelor care intra in aria sa de expertiza.

Activitatile cadastrale desfasurate de catre expertul contractat vor avea loc atat in locatia efectiva, pe teren, cat si la birou, unde se vor intocmi documentatii, breviare de calcul, se vor redacta planuri si relevee.

Persoana autorizata – inginer cadastrist sau geodez, topograf – angajata sa desfasoare activitatile cadastrale va decide asupra momentelor si duratelor activitatilor desfasurate la birou sau pe teren.
In anumite cazuri sunt necesare masuratori efective pe teren, cazuri in care se utilizeaza aparatura speciala, de tip GPS, sau statii complete, care masoara si inregistreaza informatiile relevante pentru intocmirea documentatiei tehnice.

Specialistii utilizeaza statii complete, teodolit sau nivele, prisme sau stadii. Instrumentele de masura sunt prevazute cu fire reticulare care asigura precizie sporita, si lunete.
Dupa finalizarea masuratorilor, informatiile inregistrate pe teren se vor descarca din memoria statiei totale pe un computer, cu ajutorul programului software aferent statiei respective.

Informatiile sunt analizate si prelucrate cu ajutorul programelor de specialitate, dupa care se vor genera coordonatele finale ale masuratorilor. Utilizand aceste coordonate, se va redacta planul sau harta, activitate care pune in valoarea priceperea expertului.

Daca activitatea contractata este una de intabulare, anterior masuratorilor expertul va intocmi si semna o documentatie de specialitate. Aceasta documentatie va fi transmisa beneficiarului, care o va analiza si o va semna, ulterior aceasta fiind inaintata catre OCPI, pentru verificare si receptionare.

Documentatia va fi prelucrata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in termen de doua pana la patru saptamani, dupa care, cu conditia primirii acceptului, se va returna beneficiarului, insotita de un extras de Carte Funciara care evidentiaza modificarile sau informatiile din documentatia cadastrala.

In concluzie, din cauza anumitor probleme sau situatii neprevazute ce pot aparea – de ordin tehnic sau juridic – activitatile cadastrale trebuie atribuite unor persoane autorizate in domeniu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *